Dzięki systematycznym działaniom dzieci powoli nabywają kolejne umiejętności, uczą się samodzielności w szatni. W przedszkolu wyznaczona jest specjalna strefa samodzielności, która im w tym pomaga i motywuję do samodzielnego ubierania się i rozbierania – na miejscu w razie pomocy czuwa pomoc nauczyciela. Dzieciom pomagają również instrukcje w szatni.