Misja

Wypracowanie systemu jakości polegającego na stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, stworzenie programu wychowawczego, którego celem jest ułatwienie mu wejścia w złożony świat, pomoc w jego poznaniu, zrozumieniu i odczuwaniu, dawanie mu okazji współtworzenia w nim czegoś nowego, odnoszenia sukcesów na miarę jego możliwości.

 

Wizja

  • nasze Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka,
  • w przypadku rozpoznania istniejących niedoborów rozwojowych podejmuje działania kompensacyjne i wyrównawcze,
  • sprawuje opiekę i stwarza miłą i serdeczną atmosferę,
  • poszukuje metod i form pracy pobudzających efektywność własną dziecka,
  • współdziała z rodzicami wychowanków, ma szacunek dla ich wartości i ich poglądów – jednocześnie podnosi ich wiedzę wychowawczą,
  • kadra pedagogiczna tworzy zespół ludzi systematycznie doskonalących swój warsztat pracy zgodnie z zamierzeniami innowacji przyjętych w planie rozwoju placówki.

Organem prowadzącym nasze przedszkole jest Gmina Tarnowo Podgórne. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

Koncepcja pracy Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

Koncepcja Przedszkola Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie Podgórnym

 

Hymn Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

RADOŚNIE I W PODSKOKACH
IDZIEMY POPRZEZ ŚWIAT
SZUKAJĄC SWYCH PRZYJACIÓŁ,
BO PRZYSZEDŁ NA TO CZAS.

ZABAWA I NAUKA
TO WSZYSTKO WAŻNE JEST,
PRZYJACIÓŁ MAJĄC OBOK
ŚWIAT BLIŻSZY STAJE SIĘ.

REF.
TU „POD WESOŁĄ CHMURKĄ”
JEST PRZEDSZKOLE NASZE,
GDZIE KAŻDY PRZEDSZKOLACZEK
DOBRZE CZUJE SIĘ.