W naszym przedszkolu wykorzystujemy wszelkiego rodzaju środki dydaktyczne oddziałujące na zmysły dzieci, których zadaniem jest ułatwienie poznawanie rzeczywistości. Pomoce dydaktyczne zwiększają motywację do nauki, poprawiają atmosferę w zespole, a także są świetnym treningiem koncentracji, skupienia i cierpliwości.


„DOMY MALOWANE WYOBRAŹNIĄ”

 

DOŚWIADCZENIE