W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu realizujemy jedną z podstawowych aktywności, jaką jest ruch. Edukacja zdrowotna uwzględniająca aktywność fizyczną i rozwój sprawności ruchowej dzieci, zajmuje w przedszkolu szczególne miejsce. Ruch jest naturalną potrzebą naszych pociech i zapewnia im prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy, motoryczny i społeczny. Zajęcia prowadzone na auli to m.in. gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne,  gimnastyka korekcyjna, Pedagogika Zabawy KLANZA,  ćwiczenia muzyczno – ruchowe (tańce, ćwiczenia rytmiczne, zabawy ze śpiewem, zabawy z wykorzystaniem metod m.in. Weroniki Sherborne, Batii Strauss).

 

 

ĆWICZENIA Z PIŁKAMI W PARACH

 

 

ĆWICZENIA NA MATACH –  ćwiczenia wyciszające i relaksujące.

 

ĆWICZENIA PO OBWODZIE STACYJNYM – kształtowanie siły, skoku, równowagi i zręczności

ĆWICZENIA I ZABAWY Z GAZETAMI