Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie z naszego przedszkola na przełomie lutego i marca wezmą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, opracowanym wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu to zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia i zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane będą poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli. Podczas zajęć dzieci poznają wiele produktów ekologicznych oraz znaczek ,,Eko” jaki znajduje się na opakowaniu tych produktów. Wspólnie utworzą PIRAMIDĘ ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA.

Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymają przygotowaną publikację. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.

Filmik pokazowy dla dzieci:

Webinar dla rodziców:

  • Skąd się biorą produkty ekologiczne?

    W dniach 1.03 – 5.03.2021 r. w grupie Sówki realizowaliśmy program edukacyjny Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. “Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Przedszkolaki chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Podczas zajęć dzieci poznały wiele produktów ekologicznych oraz znaczek ,,Eko” jaki znajduje się na opakowaniu tych produktów. Obejrzały filmpt. SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?– uważnie śledząc proces ich powstawania. Wspólnie utworzyły PIRAMIDĘ ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA oraz analizowały jej zawartość. Utrwaliły etapy poprawnego mycia rąk, zasadziły rośliny i formowały pieczywo z masy solnej. Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymały przygotowaną publikację.