6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zajęcia  opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz praca z dzieckiem uzdolnionym. Zabawy integrujące grupę.
8:00 – 8:15 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia gimnastyczne: kształtowanie sprawności fizycznej, przestrzeganie reguł zabaw.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30 – 9:00 I śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00 – 9:15 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.
9:15 – 10:45 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o podstawę programową.
Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki w najbliższym otoczeniu przedszkola – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
Zabawy dowolne  w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka. Zajęcia dodatkowe. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
10:45 – 11:00 Przygotowanie do II śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
11:00 – 11:30 II śniadanie.  Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
11:30 – 13:15 Odpoczynek poprzez zabawy o charakterze relaksacyjnym i zajęcia z ciekawą książką w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików , suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy rytmiczne.
13:15 – 13:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.
13:30 – 14:00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem , łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
14:00 – 14:15 Relaks. Odpoczynek po obiedzie. Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.
14:15 – 17:00 Zabawy podjęte z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczyciela w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem uzdolnionym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci.