Elektroniczny system naboru do przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole

REKRUTACJA TRWA OD  19 LUTEGO 2024 R. DO 15.03.2024 R.– SKŁADANIE WNIOSKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI POŚWIADCZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WSKAZANYCH WE WNIOSKU KRYTERIÓW.

ZŁOŻONE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE KLAUZULĄ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: „JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”.

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W INFORMATORZE DLA RODZICÓW.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI 2024 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TARNOWO PODGÓRNE: