Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Kryteria naboru do przedszkola 2021

Terminy rekrutacji do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

INFORMATOR DLA RODZICÓW 2021-2022

Do składanego w przedszkolu wniosku, należy dołączyć wymagane dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie wskazanych we wniosku kryteriów. 

Nie ma gotowych wzorów zaświadczenia oraz oświadczeń.


Elektroniczny system naboru do przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole