6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Czynności opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi. Zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz zabawy integrujące grupę.
8:00 – 8:15 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne inscenizowane przy muzyce.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30 – 9:00  I śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków     higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00 – 10:45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.
Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki w najbliższym otoczeniu przedszkola – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
Zabawy dowolne  w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka. Zajęcia dodatkowe.
10:45 – 11:00 Przygotowanie do II śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
11:00 – 11:30 Relaks, słuchanie bajek, wypoczynek przy muzyce relaksacyjnej.
  GRUPA KUKUŁKI, SKOWRONKI, SŁOWIKI
11:30 – 12:00 Przygotowanie do odpoczynku – czynności higieniczne i nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:00 – 13:15 Relaks, słuchanie bajek, wypoczynek przy muzyce relaksacyjnej.
  GRUPA WRÓBELKI I JASKÓŁKI
11:30 – 12:00 Odpoczynek, zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi.
12:00 – 13:15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików i suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych.
13:15 – 13:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.
13:30 – 14:00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem , łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
14:00 – 14:15 Odpoczynek po obiedzie. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.
14:15 – 17:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dziećmi. Krótkie kontakty indywidualne z rodzicami. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

Content Bottom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam imperdiet sagittis sapien, sit amet placerat lacus ultricies ultrices. Aliquam id nunc turpis. In et blandit arcu. Donec pharetra, mauris id consectetur pretium, eros nisl pharetra urna, ut pellentesque magna mi a leo.