9 maja 2023 r. w ramach zajęć profilaktycznych, wszystkie grupy przedszkolne odwiedziła Straż Gminna. Odbyła się ciekawa pogadanka na temat bezpiecznej drogi do przedszkola i do domu. Dzieci przypomniały sobie ważne znaki, informujące, w których miejscach należy przechodzić przez jezdnię. Przedszkolaki miały okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.