26 września przedszkolaki zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci i pozytywnie zmotywowane wzniosłym celem, przystąpiły do działania. Pogoda dopisała, dzięki aktywnej postawie dzieci udało się zebrać śmieci w najbliższej okolicy przedszkola. Udział naszych przedszkolaków w akcji Sprzątania Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania w nich wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.