21 marca dzieci z naszego przedszkola obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu wszyscy bawili się doskonale. Były tańce, śpiew, zabawy. Przedszkolaki chętnie rozwiązywały wiosenne zagadki, zakładały hodowle roślin w swoich kącikach przyrodniczych, rozpoznawały i układały według kodów – kwiaty, zwiastuny wiosny. Nie zabrało również zabaw plastycznych m.in. malowanie farbami na folii.