„Dziecko ma prawo do korzystania ze swoich praw, niezależnie od rasy, koloru, płci, języka, narodowości, wyznania lub pochodzenia społecznego” (Janusz Korczak)

W tym roku święto to wypadało w niedzielę, a jego aktualnym hasłem przewodnim było szerzenie tolerancji i przeciwdziałanie dyskryminacji. Dzieci podkreśliły rangę tego wyjątkowego dnia w poniedziałek, przychodząc do przedszkola ubrane na niebiesko na znak solidarności z setkami tysięcy dzieci całego świata których prawa wciąż są łamane. Wychowankowie obejrzeli film edukacyjny, poznali genezę tego święta oraz wspólnie z wychowawcami zinterpretowali przysługujące im prawa. Dzieci dowiedziały się także, że oprócz praw mają również adekwatne do wieku obowiązki.