WYNIKI GMINNEGO KONKURSU „KSIĄŻKA AAC”

Czy zastanawialiście się jak to byłoby żyć bez możliwości porozumiewania się z innymi? Nie móc wyrazić swoich potrzeb, poprosić o szklankę wody, kiedy jest się spragnionym, poprosić w aptece o lek przeciwbólowy w czasie choroby, wyrazić sprzeciwu kiedy czegoś bardzo nie chcemy. Złość? Frustracja? Agresja? Smutek? Te wszystkie emocje towarzyszą osobom, które nie są rozumiane z powodu ich barier i ograniczeń w rozwoju mowy.

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC). Celem, dla którego obchodzony jest Miesiąc Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej jest uwrażliwienie ogółu społeczeństwa na codzienne problemy, z jakimi borykają się ludzie mający trudności w werbalnym komunikowaniu się i rozpowszechnianie wiedzy na ten temat. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej pozwalają osobom mającym problemy z mówieniem i rozumieniem mowy na aktywne uczestniczenie w wielu dziedzinach życia społecznego i umożliwiają im wyrażanie siebie.

W tym roku Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie Podgórnym dołączyło do obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC poprzez organizację konkursu „Książka AAC”. Przedszkolaki oraz uczniowie z trudnościami komunikacyjnymi z gminnych Przedszkoli i Szkół stworzyli książki wykorzystujące komunikację alternatywną i umożliwiające aktywny udział osób niemówiących w ich czytaniu. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

I MIEJSCE:

Mia Kotlarova – Przedszkole Publiczne nr 3 „Kryjówka” w Tarnowie Podgórnym

Alicja Czerwińska – Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

II MIEJSCE:

Antonina Witkowska – Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Piotr Maciołek – Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

III MIEJSCE:

Amanda Modlińska – Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Maya Kennedy – Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Serdecznie gratulujemy!