Podczas zajęć z kodowania dzieci kształtują umiejętność kodowania, doskonalą zdolność rozpoznawania i posługiwania się pojęciami: koloru, kształtu, wielkości i grubości. Rozwijają przy tym spostrzegawczość wzrokową, orientację w przestrzeni, logiczne myślenie, umiejętność dedukcji, wnioskowania, segregowania i klasyfikowania.

W grupach starszych podczas zajęć wykorzystujemy matę edukacyjną . Mata składa się ze stupolowej kratownicy. Czerwone linie dzielą matę na symetryczne części. Osie na macie oznaczone są za pomocą cyfr i liter. Mata świetnie sprawdza się podczas wprowadzania elementów programowania do zajęć dydaktycznych, jest również idealną pomocą w edukacji matematycznej.