– rekrutacja

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową : http://www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/

REKRUTACJA TRWA OD  19 LUTEGO 2024 R. DO 15.03.2024 R.– SKŁADANIE WNIOSKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI POŚWIADCZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WSKAZANYCH WE WNIOSKU KRYTERIÓW.

ZŁOŻONE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE KLAUZULĄ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: "JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA".

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W INFORMATORZE DLA RODZICÓW.

Back to top