– Wydarzenia

  W piątek 04.10. 2019 r. wśród naszych zajęć i zabaw znalazły się zabawy badawcze. Zabawy tego rodzaju są sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka, której celem jest zdobywanie wiedzy i poznawanie otaczającego świata. Do zabaw badawczych w naszym Przedszkolu wykorzystaliśmy ziemię: badaliśmy ją za pomocą zmysłów: wzroku (kolor), dotyku (strukturę i temperaturę) i powonienia (zapach).  Następnie oglądaliśmy cebulki kwiatowe, które mogliśmy wsadzić do ziemi w ogrodzie przedszkolnym oraz donicy. Posadzone przez nas kwiatki urosną na wiosnę i będziemy obserwować ich wzrost.
Dzieci z grupy Bocianów i Sikorek brały udział w spotkaniu z lekarzem -mamą Lidki , która wyjaśniła dzieciom pojęcie "zdrowie", opowiedziała o tym, jaki wpływ ma ono na nasze życie, jak należy o nie dbać.  Dzieci dowiedziały się jak ważna jest ochrona głowy podczas aktywności ruchowej. Lekarka wyjaśniła również dzieciom, jak należy zachowywać się w sytuacji nagłego wypadku oraz co trzeba powiedzieć podczas wzywania pogotowia ratunkowego. Dzieci w trakcie zajęć utrwaliły numer alarmowy 112 oraz  pozycje boczną bezpieczną. Spotkanie edukacyjne odbyło się w ramach  Międzynarodowego Projektu "Moje zdrowie - moja siła, wielka moc".
Back to top