Zajęcia komputerowe w naszym przedszkolu to atrakcyjna i skuteczna metoda wykorzystania komputerów do wspomagania rozwoju dzieci. Cyklicznie, w grupach starszych odbywają się zajęcia z zastosowaniem technologii komputerowej oraz wykorzystujące tablicę multimedialną. Dostosowane są do wieku rozwojowego i możliwości dziecka.