W tym roku Wiosnę powitaliśmy poetycko. 21 marca w przedszkolu odbył się finał konkursu recytatorskiego „Wiosna w poezji dziecięcej”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci poezją oraz umożliwienie rozwijania i prezentacji uzdolnień. Chętne dzieci zaprezentowały się przed komisją z wybranym repertuarem, którego wspólnym mianownikiem była tematyka wiosenna. Uczestnicy wystąpili w pięknych wiosennych strojach i z różnymi rekwizytami, prezentując swoje recytatorskie zdolności. Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić trzy osoby w dwóch kategoriach wiekowych: – W kategorii 3-4 lata: Kaję Kujaczyńską, Lilianę Dornę oraz Marcelinę Kaczmarek – W kategorii 5-7 lat: Helenę Dobrzyńską, Lidię Dudziak oraz Konstancję Ciszewską. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!