W poniedziałek 13.03.2022 r. odbyła się wycieczka pt. „ Pokazy wielkanocne” do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.  Dzieci brały udział we wspaniałym, niezwykle zabawnym przedstawieniu teatralnym, w którym zachęcone przez aktorów, same również brały czynny udział podskakując i  tańcząc. Wykonaliśmy wielkanocną pracę plastyczną, a następnie spacerując po terenie muzeum odwiedziliśmy zwierzęta gospodarskie. Słoneczna pogoda sprzyjała nam niezwykle. Do przedszkola wróciliśmy zmęczeni i zadowoleni.