We wtorek 26.04.2022 r. dzieci w naszym przedszkolu miały możliwość spotkania się z pracownikami Straży Gminnej. Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję wykazać się wiedzą na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z aktywnym udziałem dzieci. Dzieci otrzymały niespodzianki – odblaski a także zaproszenie do siedziby Straży Miejskiej, z którego skorzystamy.