W ramach realizacji projektu „Moje zdrowie – moja siła, wielka moc” dzieci z grupy Bociany podjęły się kolejnego wyzwania. Chcąc zachęcić dzieci do jedzenia warzyw postanowiliśmy samodzielnie wykonać sałatkę warzywną. Celem zajęć kuchennych było: zachęcanie do jedzenia warzyw, zwrócenie uwagi na rolę warzyw w codziennej diecie każdego człowieka, wyrabianie zmysłu smaku i dotyku, kształtowanie nawyku bezpiecznego posługiwania się nożem,  kształtowanie nawyków higienicznych podczas przyrządzania posiłku.