W piątek 04.10. 2019 r. wśród naszych zajęć i zabaw znalazły się zabawy badawcze. Zabawy tego rodzaju są sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka, której celem jest zdobywanie wiedzy i poznawanie otaczającego świata. Do zabaw badawczych w naszym Przedszkolu wykorzystaliśmy ziemię: badaliśmy ją za pomocą zmysłów: wzroku (kolor), dotyku (strukturę i temperaturę) i powonienia (zapach).  Następnie oglądaliśmy cebulki kwiatowe, które mogliśmy wsadzić do ziemi w ogrodzie przedszkolnym oraz donicy. Posadzone przez nas kwiatki urosną na wiosnę i będziemy obserwować ich wzrost.