SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

OD 27.02.2023 R. DO 17.03.2023 R.

Wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie wskazanych kryteriów (nie ma gotowych wzorów), należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE REKRUTACJA 2023