W czerwcowe przedpołudnie grupa Wróbelków  gościła w swojej sali  uczestników z Pracowni Umiejętności Społecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej – naszych sąsiadów.  Dzieci  zaprezentowały przedstawienie muzyczno-ruchowe  pt. ,, W konwaliowej gospodzie’’ na podstawie wiersza Heleny Bechlerowej oraz zaprosiły swoich gości  do wspólnego muzykowania.  Wykonaliśmy też wspólną pracę plastyczną przenosząc się na łąkę pełną motyli, biedronek i kwiatów. Wspominaliśmy również jesienną wizytę dzieci w gościnnych progach Warsztatów Terapii Zajęciowej. To był bardzo cenny czas wspólnej, radosnej i twórczej integracji  z naszymi wspaniałymi sąsiadami.