Przedszkolaki z grup Jaskółki i Wróbelki w październiku realizowały projekt pt.  „Drzewo i jego dary”. Nasze sale zostały przyozdobione gałązkami różnych drzew, ich listkami i owocami. Dzieci tworzyły różne prace z wykorzystaniem naturalnych zasobów. Przez cały czas trwania projektu, jego uczestnicy nauczyli się śpiewać piosenki, w tym w języku angielskim oraz tańczyli z listkami do różnych utworów. Dzieci współpracując w parach i małych grupach przeprowadziły liczne obserwacje i doświadczenia w sali oraz w terenie, wyciągały wnioski i opisywały swoje spostrzeżenia. W naszym projekcie nie zabrakło miejsca na ruch,  podczas konkurencji takich jak wyścigi z kasztanami na łyżce czy bieg ze stosem liści. Nasze Przedszkolaki zdołały zapamiętać wiele informacji na temat drzew i ich darów, rozpoznają je w naturze i w atlasach przyrodniczych. W nasz projekt zaangażowały się całe rodziny.  Wspólnie stworzone prace plastyczno-techniczne ozdobiły hol przedszkola z okazji „Dnia drzewa”. Pod koniec trwania projektu w obu grupach odbyły się zajęcia otwarte z udziałem Rodziców, podczas których dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Podczas nich wraz z rodzicami, wzbogaciliśmy teren przedszkola o nowe sadzonki drzew. To był bardzo ciekawy czas.