Projekt „Poznaje tajemnice ukryte w przyrodzie” jest odpowiedzią na współczesne potrzeby, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.
W dzisiejszych czasach, w których środowisko naturalne człowieka ulega degradacji, bardzo ważna jest ochrona przyrody. Dziecko żyje i rozwija się w otoczeniu przyrody. Zadaniem przedszkola jest pokazanie piękna i mądrości przyrody, o której dbałość przyczyni się do jej ochrony a także ochrony własnego zdrowia. Głównym celem projektu jest wyposażenie dzieci w wiedzę o ekologii, poznanie zależności między światem roślin, zwierząt i człowiekiem.

OPIS PROJEKTU POZNAJE TAJEMNICE UKRYTE W PRZYRODZIE