KĄCIK KSIĄŻEK BEZ BARIER

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Akceptacji, który przypada na dzień 20 stycznia, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji organizowanej przez nasze Przedszkole.

Od dnia 16.01.2024r. do odwołania w holu naszego Przedszkola wystawione będą książki uczące akceptacji, poszanowania do inności, ukazania dzieciom różnorodności. Zachęcamy do wypożyczania książek z kącika i wspólne czytanie z dziećmi w domu. Po przeczytaniu książki prosimy o zwrot na wyznaczone miejsce, aby kolejne osoby mogły się „poczęstować”.

Cele powstania kącika:

– zachęcanie rodziców do codziennego czytania swoim dzieciom

– rozbudzanie w dzieciach wrażliwości, uważności i akceptacji inności

– przełamywanie barier w odbiorze osób z niepełnosprawnościami

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄCIKA:

1. Przedszkolny kącik Książek „Bez Barier” przeznaczony jest dla dzieci, rodziców, dziadków, opiekunów – wszystkich, którzy lubią czytać, rozwijać zainteresowania, poszerzać wiedzę

2. Zabieramy z półki wybraną książkę i czytamy ją w domu. Jednorazowo zabieramy jedną książkę.

3. Po przeczytaniu przynosimy książkę z powrotem i wymieniamy na kolejną.

4. Dbamy o ład i porządek na półkach z książkami.

5. Książki zabrane do domu szanujemy i traktujemy z należytym szacunkiem.

6. Dbamy o książki – zwracamy uwagę na zachowanie książek w jak najlepszej kondycji.

Międzynarodowy Dzień Akceptacji przypada na 20 stycznia. Jest to dzień poświęcony społecznej akceptacji niepełnosprawności i uczczenia zmarłej Annie Hopkins, założycielki 3E Love (firma i eksperyment przedsiębiorczości mający na celu zmianę postrzegania niepełnosprawności) i twórczyni Międzynarodowego Symbolu Akceptacji (logo w kształcie serca jako wózka inwalidzkiego).