Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci naszego przedszkola do udziału w przeglądzie talentów: „Ja wcale się nie chwalę, Ja po prostu MAM TALENT”. Kategorie: śpiew, taniec, recytacja wiersza, gra na instrumencie, prezentacja hobby lub umiejętności sportowych. Celem wydarzenia jest rozwijanie kreatywności przedszkolaków, ich zainteresowań i talentów, umożliwienie prezentacji swoich pasji większej grupie odbiorców oraz popularyzacja działań artystycznych. Warunkiem udziału jest zgłoszenie dziecka u wychowawcy grupy do dnia 31 marca 2024 r. Finał odbędzie się w auli przedszkolnej 16 kwietnia 2024 r.. Zapraszamy.