W dniu 3 kwietnia 2020 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zgodnie z wydaną w dniu 25 marca br. nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, lista zostanie umieszczona o godzinie 14.00 na stronie internetowej przedszkola w dziale NABÓR