W piątek 21 kwietnia dzieci  podczas zajęć dowiedziały się, jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. Miały okazję porozmawiać o tym, że Ziemia jest jedyną zamieszkaną planetą i jednocześnie naszym domem, więc musimy o nią dbać. Grupa Jaskółki i Sikorki odwiedził Ekologiczny Ogród Gładysiaków, gdzie: uczestniczyliśmy w warsztatach ogrodniczych, prowadziliśmy obserwacje przyrodnicze w ogrodzie i sadzie, utrwalaliśmy wiedzę o recyklingu, zasadziliśmy nasionka kwiatów.