– admin

Szanowni Państwo!     

Rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną zachęcam do kontaktu mailowego (zagaduje@gmail.com).           

Wady wymowy powodują szereg problemów w komunikacji, co ma negatywne znaczenie dla funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Terapia logopedyczna ma więc niwelować wszelkie nieprawidłowości językowe, a tym samym pomóc dziecku w integracji z rówieśnikami. W większości sytuacji same ćwiczenia z logopedą to za mało, aby pobudzić u dziecka prawidłowy rozwój mowy. Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń logopedycznych również w domu. Wówczas następuje utrwalanie i rozwój umiejętności, które dziecko nabyło podczas pracy z logopedą. Dziecko uczy się mowy przede wszystkim w naturalnych sytuacjach, podczas wykonywania codziennych czynności, obserwacji otoczenia i nawiązywania kontaktu z innymi osobami.

Podstawą sukcesu jest zatem postawa rodzica wobec terapii dziecka, rozumienie jej celu, kontakt z terapeutą, a także kontynuacja ćwiczeń w domu. 

W piątek 17.09.2021 r. zabytkowe samochody pojawiły się w okolicy naszego przedszkola . Dzieci z wielkim zaciekawieniem podziwiały przejazd samochodów w ramach 48 Poznańskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych.

We wtorek 21.09.2021 r. odbyła się wizyta Straży Gminnej w przedszkolu. Spotkanie było okazją, aby porozmawiać z najmłodszymi na różne tematy związane z bezpieczeństwem na drodze. Przedszkolaki pochwaliły się swoją wiedzą.

Back to top