W dniu 10 listopada b.r.  w naszym przedszkolu świętowaliśmy 103 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszystkie dzieci, pięknie i odświętnie ubrane, uczestniczyły w zajęciach poświęconych naszej Ojczyźnie.

Przedszkolaki z grupy Sikorki i Sówki przygotowały przedstawienie, które w formie elektronicznej trafiło do najbliższej rodziny i młodszych kolegów z przedszkola. Dzieci pięknie zaśpiewały hymn państwowy pt.: „Mazurek Dąbrowskiego”. W tym dniu dzieci poznawały historię swojego kraju recytując wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne. Utrwalały również symbole narodowe. Emocje i wiedza przedszkolaków znalazły wyraz w różnorodnych działaniach plastycznych. Dzień ten, upływając w radosnej atmosferze wielu aktywności, przyczynił się do poszerzenia wiedzy o Polsce i naszych świętach narodowych.